De laatste tijd spreek ik regelmatig mensen die zich afvragen waarom je eigenlijk huidverzorging “moet” gebruiken of een behandeling zou ondergaan.  Want ze wassen bijvoorbeeld al jaren hun gezicht met zeep en water en dat werkt toch ook goed? Ik heb er eerder al wat aandacht aan besteed, maar aangezien het zo belangrijk is ga er vandaag graag nog wat dieper op in.

Onze huid is de barrière tussen ons lichaam en de buitenwereld. Het beschermt ons tegen schadelijke invloeden van buitenaf en zorgt er daarnaast ook voor dat belangrijke stoffen er juist wel doorheen kunnen. De opperhuid, de buitenste laag van onze huid, krijgt geen zuurstof van de onderliggende cellen, waardoor deze cellen dunner worden en uitdrogen. Dit komt doordat de onderliggende laag, de lederhuid, de essentiële stoffen zoals collageen, elastine, bindweefsel en hyaluron bevat. Deze laag bevat ook de basale cel, die verbonden is met de bloedvaten en voedingsstoffen, zuurstof en hormonen ontvangt.

Deze basale cel, die we de ‘moedercel’ kunnen noemen, produceert dochtercellen die door de vijf huidlagen in de opperhuid schuiven. Deze dochtercellen houden elkaar vast, waardoor er een continue stroom van cellen naar de oppervlakte van de huid is. Wanneer deze cellen de oppervlakte bereiken, verharden ze en laten ze los, waardoor de bovenste huidlaag afschilfert. Dit is een natuurlijk en noodzakelijk proces dat ongeveer vier weken duurt.

Echter, naarmate we ouder worden, ontvangt de basale ‘moedercel’ steeds minder hyaluronzuur, wat leidt tot een vochtarme huid. Dit resulteert in ‘gaten’ in de huid op microscopisch niveau, waardoor de huid ‘open’ is. Hierdoor kan hyaluronzuur verdampen en kunnen schadelijke stoffen en zonlicht de huid binnendringen, wat leidt tot huidveroudering.

Het wassen van het gezicht met water kan de huid uitdrogen, omdat het de ‘lijmlaag’ tussen de dochtercellen oplost. Zeep kan de huid te grondig reinigen, waardoor deze uitdroogt en de pH-waarde wordt verstoord. Ook hierdoor ontstaan er “gaatjes” in de laag die ons lichaam juist moet beschermen. Daarom trekt onze huid vaak na het gebruik van water en-/of zeep.

Het is daarom belangrijk om de huid goed te hydrateren en de pH-waarde op peil te houden. Huidverzorgingsproducten spelen hierbij een cruciale rol. Ze helpen bij het reinigen van de huid, het hydrateren, het beschermen tegen schadelijke UV-stralen en het behandelen van specifieke huidproblemen. Bovendien kan het verzorgen van je gezicht met huidverzorgingsproducten ook een vorm van zelfzorg zijn, een moment om te ontspannen en aandacht te besteden aan je huid en welzijn.????

Het niet gebruiken van huidverzorging kun je vergelijken met naar de tandarts gaan en thuis je tanden niet poetsen. Iets wat op termijn ook niet gunstig zal zijn voor je tanden. Hetzelfde geldt voor jouw huid. Tuurlijk zal het enigszins helpen, maar niet als je een gezonde huid wil behouden of krijgen. “Teamwork” is hierbij de sleutel naar succes.

En omdat elke huid andere behoeftes heeft, is het belangrijk om producten te kiezen die passen bij jouw huidtype, huidconditie en persoonlijke behoeften. Wil jij graag weten wat jouw huid nodig heeft? Kom dan gerust langs voor een gratis intake, zodat ik je kan voorzien van alle informatie die je nodig hebt om jouw huid te geven wat deze verdient.

Ik sta graag klaar om je te helpen.

Warme groet, Babette

massage wassenaar hotstone

Lomi lomi massage in the spotlight:

Wat is een Lomi Lomi massage en wat maakt het zo speciaal?

De meest duidelijke uitleg voor de benaming voor Lomi Lomi is “Liefdevolle Handen” massage. Dit komt door de onafgebroken, vloeiende strijkende bewegingen die een tedere maar toch diepe uitwerking op de spieren hebben en het lichaam koesteren. De ontvanger kan ontspannen, loslaten en gewoon alleen nog maar “zijn”.

Deze vloeiende stroom van energie, “flow” in de bewegingen, gecombineerd met een liefdevolle aanraking, ontspant het gehele wezen en helpt bij het loslaten van oude overtuigingen en patronen die beperkingen veroorzaken en die diep in de cellen van ons lichaam zijn opgeslagen. Over het algemeen denken we dat herinneringen en overtuigingen, ofwel onze “programmeringen” liggen opgeslagen in ons hoofd, in de hersenen. Echter dit geheugen en andere “programmering” ligt opgeslagen in alle cellen van ons lichaam, ook in de spieren.

Vanuit de gedachte dat alles energie is, een grondgedachte van de Hawaiianen, kan een idee of overtuiging de energiestroom net zo goed blokkeren als spierspanning dat kan. Lomi Lomi helpt blokkades op te heffen en tegelijkertijd energie nieuwe richting te geven. Dus Lomi Lomi is niet slechts een fysieke ervaring; het bevordert ook heling op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

De definitie voor Lomi Lomi luidt: De Liefdevolle Aanraking – een verbinding tussen hart, handen en ziel met de Bron van Alle Leven. Heling wordt versterkt door liefde, ontvangen van liefde en geven van liefde. Voor Hawaiianen is liefde geven zo veel meer. Het omvat tevens tolerantie, vergevingsgezindheid, acceptatie, niet oordelen, waardering, medeleven, respect en zo vele andere elementen. Dit is het fundament van een Lomi Lomi massage.

Benieuwd geworden? Bel of maak een afspraak om zelf te ervaren wat Lomi voor je kan doen.

schimmelnagels wassenaar

Fungus nails treatment

It’s autumn and the feet are back in the shoes, the nails aren’t painted as much anymore, so this is the time to pay more attention to treating a fungal nail. It is often a minor inconvenience, but it is common among us.

A mycosis or fungus nail is a thickened nail and has white, yellow and/or brownish discoloration. The cause of this can be a disease or infection.


How do you get it?

Infection with a fungus is usually caused by wet humid areas where fungi can nest and grow well, such as in swimming pools or in public changing rooms. By walking barefoot you can come into contact with athlete’s foot and then also with nail fungus.

When nails are frayed or the nails are in a warm, moist environment where the fungi can grow well.

You are also more susceptible to a fungus if you have a low resistance or a wound.

Even if you practice good hygiene, it is often with an alkaline soap (degreasing) that can affect the natural protective layer of the skin. And then the fungi can penetrate more easily.

What can you do about it?

A mycosis nail never goes away spontaneously. It will get worse rather than less if nothing is done about it. A fungal nail is really not just a cosmetic problem. Because the nail thickens, it can cause complaints such as pressure, ingrown and inflammation.

First provide an HP neutral soap, then dry the feet and especially between the toes well and preferably wear flip flops in public areas or hotel rooms.

In terms of treatment, I see the best results in the salon because the customer very consistently lubricates with 2 products:

Dadi’Oil in combination with HFL Solution Spray

 

Dadi’Oil is a versatile and caring nail oil that is made to give flexibility, strength and shine to the natural nail and cuticle. Dadi’Oil is a natural product, non-greasy, odorless, full of vitamins and is quickly absorbed.

HFL Solution Spray is a product against fungal infections and ensures that the matrix becomes fungus-free, so that a new healthy nail will grow out. > It works for 12 hours, which is why the spray really needs to be applied in the morning AND in the evening. Very consistently until the nail is healthy again.

These products are available at Bodytreats.

In some situations, the customer prefers to take a medicine that kills the fungus from the inside. This can work well. Only it is a bit heavier on some organs, so the GP is not so enthusiastic about it and rarely prescribes it.

Another option is to have the nails treated with IPL laser technology. This is a somewhat costly approach, but it can be effective. For this I can only refer you to a salon that specializes in that.

So there is work to be done if you want to get rid of mycosis nail. Which option suits you best, if you suffer from this, I would be happy to discuss with you during a treatment.

If you have any questions, feel free to contact me at info@bodytreats.nl

Thank you for your attention.

With kind regards

Babette Tettero

Bodytreats

schimmelnagels wassenaar

Behandeling schimmelnagels

Het is herfst en de voeten zitten weer in de schoenen, de nageltjes worden niet meer zo veel gelakt, dus dit is de periode om meer aandacht te besteden aan het behandelen van een schimmelnagel. Het is vaak een klein ongemak, maar wat wel veel voorkomt bij ons.

Een mycose- ofwel schimmelnagel is een verdikte nagel en een heeft witte, gele en/of bruinachtige verkleuring. De oorzaak hiervan kan een ziekte en of besmetting zijn.

Hoe kom je er aan?
Besmetting met een schimmel wordt meestal veroorzaakt door natte vochtige ruimtes waarin schimmels goed kunnen nestelen en groeien zoals in zwembaden of in openbare kleedruimtes. Door met blote voeten te lopen kan je in contact komen met voetschimmel en dan ook met nagelschimmel.

Wanneer nagels gerafeld zijn of de nagels in een warme, vochtige omgeving zitten waar de schimmels goed kunnen groeien. 

Je bent ook meer ontvankelijk voor een schimmeltje als je een lage weerstand of een wondje hebt.

Ook al hanteer je een goede hygiëne, vaak is dat met een alkalische zeep (ontvettend) die de natuurlijke beschermlaag van de huid kan aantasten. En dan kunnen de schimmels makkelijker binnendringen.

Wat kun je er aan doen?

Een mycosenagel gaat nooit spontaan over. Het zal eerder erger worden dan minder wanneer men er niets aan doet. Een mycosenagel is echt niet alleen een cosmetisch probleem. Doordat de nagel dikker wordt, kan deze klachten gaan geven zoals druk, ingroeien en ontstekingen.

Als eerste zorgen voor een HP neutrale zeep, dan de voeten en vooral tussen de tenen goed drogen en het liefst teenslippers dragen in openbare ruimtes of hotelkamers.

Qua behandeling zie ik de beste resultaten in de salon doordat de klant heel consequent gaat smeren met 2 producten:
Dadi’Oil in combinatie met HFL Solution Spray

Dadi’Oil Is een veelzijdige en verzorgende nagelolie die gemaakt is om flexibiliteit, stevigheid en glans te geven aan de natuurlijke nagel en de nagelriem. Dadi’Oil is een natuurlijk product, niet vettig, geurloos, vol met vitaminen en wordt snel opgenomen.

HFL Solution Spray Is een product tegen schimmelinfecties en zorgt ervoor dat de matrix schimmelvrij wordt waardoor er een nieuwe gezonde nagel gaat uitgroeien.

> Het werkt 12 u, vandaar dat er echt in de ochtend EN in de avond de spray aangebracht dient te worden. Heel consequent tot de nagel weer gezond is.

Deze producten zijn bij Bodytreats verkrijgbaar.

In enkele situaties wil de klant liever een medicijn nemen wat van binnenuit de schimmel dood. Dit kan goed werken. Alleen is het wat zwaarder op sommige organen, waardoor de huisarts er niet zo enthousiast van wordt en het zelden voorschrijft.

Een andere optie is om met IPL lasertechniek de nagels te laten behandelen. Dit is een wat kostbare aanpak, die wel effectief kan zijn.
Hiervoor kan ik je alleen maar doorsturen naar een zaak die dat als specialisatie heeft.

Er is dus werk aan de winkel als je van de mycose nagel af wilt komen. Welke optie het beste bij jou past, mocht je hier last van hebben, bespreek ik graag met je tijdens een behandeling. 

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op via info@bodytreats.nl

Dank je voor je aandacht.

Warme groet

Babette Tettero

Bodytreats