Lomi lomi massage in the spotlight

Lomi lomi massage in the spotlight - Bodytreats voor pedicure, nagels, massage Wassenaar

Lomi lomi massage in the spotlight

Wat is een Lomi Lomi massage en wat maakt het zo speciaal?

De meest duidelijke uitleg voor de benaming voor Lomi Lomi is “Liefdevolle Handen” massage. Dit komt door de onafgebroken, vloeiende strijkende bewegingen die een tedere maar toch diepe uitwerking op de spieren hebben en het lichaam koesteren. De ontvanger kan ontspannen, loslaten en gewoon alleen nog maar “zijn”.

Deze vloeiende stroom van energie, “flow” in de bewegingen, gecombineerd met een liefdevolle aanraking, ontspant het gehele wezen en helpt bij het loslaten van oude overtuigingen en patronen die beperkingen veroorzaken en die diep in de cellen van ons lichaam zijn opgeslagen. Over het algemeen denken we dat herinneringen en overtuigingen, ofwel onze “programmeringen” liggen opgeslagen in ons hoofd, in de hersenen. Echter dit geheugen en andere “programmering” ligt opgeslagen in alle cellen van ons lichaam, ook in de spieren.

Vanuit de gedachte dat alles energie is, een grondgedachte van de Hawaiianen, kan een idee of overtuiging de energiestroom net zo goed blokkeren als spierspanning dat kan. Lomi Lomi helpt blokkades op te heffen en tegelijkertijd energie nieuwe richting te geven. Dus Lomi Lomi is niet slechts een fysieke ervaring; het bevordert ook heling op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

De definitie voor Lomi Lomi luidt: De Liefdevolle Aanraking – een verbinding tussen hart, handen en ziel met de Bron van Alle Leven. Heling wordt versterkt door liefde, ontvangen van liefde en geven van liefde. Voor Hawaiianen is liefde geven zo veel meer. Het omvat tevens tolerantie, vergevingsgezindheid, acceptatie, niet oordelen, waardering, medeleven, respect en zo vele andere elementen. Dit is het fundament van een Lomi Lomi massage.

Benieuwd geworden? Bel of maak een afspraak om zelf te ervaren wat Lomi voor je kan doen.

What is a Lomi Lomi massage and what makes it so special?

The clearest translation of the words Lomi Lomi is “Loving Hands” massage. This is due to the continuous, smooth movements that have a soft but deep effect on the muscles and nurturing effect on the body. The receiver can relax, really let go and just “be”.

This flow of energy, soft and continuous movements; combined with a loving touch, relaxes the whole being and helps to let go of negativity and behaviorisms which may be stored deep within the cells of our body. We generally think that memories and mind-sets are stored within the brain. This is not the case, these things are stored in all of cells in our body and also in our muscles.

One of the fundamental beliefs of the Hawaiians is that everything is energy and an idea or mind-set can block the flow of energy in the same way that muscle tension can. Lomi Lomi helps to eliminate blockages and at the same time give energy a new direction. Therefore Lomi Lomi is not just a physical experience; it also promotes healing on a mental, emotional and spiritual level.

The translation of Lomi Lomi is: The Loving Touch – a connection between heart, hands and soul with the Source of All Life. Love, whether given or received, strengthens healing. The Hawaiians believe that giving love does not just include love in the general sense of the word; it also incorporates tolerance, forgiveness, acceptance, non-judgment, appreciation, compassion, respect and many other elements. This is the basis of a Lomi Lomi massage.

Did this make you curious? Please call or make an appointment to experience this massage your self.

 

ABOUT AUTHOR